Eureka Beach Cafe Huahin

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทที่พัก Eureka Beach Cafe Huahin

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถบ้าน

1 ที่นอนคิงส์ไซส์

2 ที่นอนเล็ก

ชักโครก

แอร์

ตู้เย็น

เตาไมโครเวฟ

ฝักบัวอาบน้ำ

กฎระเบียบและข้อห้าม

 • สามารถปิ้งย่างได้ คิ
 • ค่าบริการเตา 500 บาท
 • สัตว์เลี้ยง (ขนาดเล็ก) นน. ไม่เกิน 10 กก. (เฉพาะ Type B Friendly)
 • ห้ามนำเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์จากข้างนอกเข้ามาตามประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในช่วง COVID-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ห้ามบินโดรน
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาไฟฟ้า
 • ห้ามใช้เครื่องเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์คาราโอเกะ
 • งดใช้เสียงดังตั้งแต่ 22.00 น.
 • หากมีความเสียหายเกิดขึ้นภายในบริเวณที่พักไม่ว่ากรณีใดๆ ทางที่พักขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง
  หากต้องการเลื่อนโปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วัน
 • กรณียกเลิกการเข้าพักขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูล

Shopping Cart