loader image

The Play Yard Phuket

ที่พักรถบ้านสไตล์แค้มป์ปิ้งริมทะเลภูเก็ต

ริมเล

รับฟรี
– kayak 1.30 ชั่วโมง
– บัตรเข้าลาน surfskate 2 ท่าน
– อุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิว

ราคา 2,500 บาท

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ราคา 3,000 บาท

วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 3,600  บาท

แกลลอรี่

ริมเล แฟมิลี่

รับฟรี
– kayak 1.30 ชั่วโมง
– บัตรเข้าลาน surfskate 2 ท่าน
– อุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิว

ราคา 3,200 บาท

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ราคา 3,000 บาท

วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 3,600  บาท

แกลลอรี่

สวนสน

รับฟรี
– kayak 1.30 ชั่วโมง
– บัตรเข้าลาน surfskate 2 ท่าน
– อุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิว

ราคา 3,000 บาท

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ราคา 3,000 บาท

วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 3,600  บาท

แกลลอรี่

ชมเรือ

รับฟรี
– kayak 1.30 ชั่วโมง
– บัตรเข้าลาน surfskate 2 ท่าน
– อุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิว

ราคา 2,500 บาท

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ราคา 2,800 บาท

วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 3,200  บาท

แกลลอรี่

ชมเรือ ดีลักซ์

รับฟรี
– kayak 1.30 ชั่วโมง
– บัตรเข้าลาน surfskate 2 ท่าน
– อุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิว

ราคา 3,000 บาท

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ราคา 2,800 บาท

วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 3,200  บาท

แกลลอรี่

พบตะวัน

รับฟรี
– kayak 1.30 ชั่วโมง
– บัตรเข้าลาน surfskate 2 ท่าน
– อุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิว

ราคา 2,500 บาท

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
ราคา 2,800 บาท

วันศุกร์, วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 3,200  บาท

แกลลอรี่
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถบ้าน
กฎระเบียบและข้อห้าม
สอบถามข้อมูล
แผนที่
MV Caravan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 095-251-7729

logo MVP